Filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktos lėšos (PMĮ 17-2 str., 46-2 str.)

Kokios filmo (kino) lengvatos taikymo sąlygos galite rasti ČIA 

Naujienos ir straipsniai

Situacijos

Filmo lengvatos taikymas, kai lėšos buvo suteiktos ankstesniais laikotarpiais

2020-07-15 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar bendrovė, suteikusi filmo gamintojui lėšų 2018 metais, galės taikyti filmo lengvatą 2018 metams, jei pažymą apie filmo atitikimą nustatytiems kriterijams gavo 2019 metais?

Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų

2018-12-07 Mokesčiai
I. Zakalskytė

Kaip turėtų būti apskaitomos neatlygintinai suteiktos lėšos filmo gamybai finansinėje apskaitoje ir teisingai deklaruotas pelno mokestis?

Paramos filmo kūrimui priskyrimas leidžiamiems atskaitymams

2018-11-20 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Filmo gamybai suteikusi neatlygintiną paramą Bendrovė paramos sumomis gali sumažinti ir apmokestinamąjį pelną, ir pelno mokestį.

Filmo kūrimui suteiktų lėšų lengvatos kriterijai

2018-07-13 Mokesčiai
O. Skrebnevskienė

Kokius kriterijus turi atitikti investuotojo suteikiama parama filmo gamybai, norint gauti teisę į pelno mokesčio lengvatą. Dokumentų, suteikiančių teisę į filmo lengvatą, gavimo procesas.