Eksportas

Situacijos

Dėl lengvojo automobilio pardavimo trečiojoje šalyje įsikūrusiam pirkėjui bei susijusio pirkimo PVM atskaitos

2021-03-17 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Į ką turėtų atkreipti dėmesį Lietuvos bendrovės, norinčios parduoti lengvąjį automobilį už ES ribų įsikūrusiam pirkėjui?

Lietuvos teritorinės muitinės suteikto EORI kodo naudojimas, atliekant muitinės formalumus kitose ES valstybėse narėse

2020-08-03 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar eksporto procedūros įforminimui kitoje ES valstybėje narėje Lietuvos bendrovė gali naudoti Vilniaus teritorinės muitinės jai suteiktą EORI kodą?

PVM tarifo taikymas eksporto sandoriams, kai prekių transportavimą organizuoja skirtingos sandorio šalys

2018-08-30 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Prekių išgabenimo iš ES teritorijos sandoriams taikomas skirtingas PVM tarifas, priklausomai nuo to, kas organizuoja prekių transportą.

Apmokestinamųjų gaminių pakuočių apskaita

2018-08-02 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Importuotojai ir gamintojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą pakuočių apskaitos žurnale

El. seminarai ir video apžvalgos