Edgaras Džekčiorius

EY Mokesčių praktikos konsultantas

Edgaras yra EY netiesioginių mokesčių komandos narys nuo 2017 m. ir specializuojasi bei konsultuoja klientus pridėtinės vertės mokesčio, įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo statuso suteikimo (AEO), mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis, prievolių GPAIS bei kitais netiesioginių mokesčių klausimais.

Kartu su kitas netiesioginių mokesčių ekspertais, Edgaras padeda klientams užsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčių mokėtojais, įvykdyti pridėtinės vertės mokesčio ir mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis prievoles, gauti AEO statusą, sudaryti ir pateikti Intrastato ataskaitas bei susiderinti poziciją įvairiais netiesioginių mokesčių klausimais su mokesčių administratoriumi raštu.

Edgaras Vilniaus universitete (VU) yra įgijęs ekonomikos bakalauro bei finansų ir bankininkystės magistro laipsnius.

EY Vedlyje Edgaras rengia naujienas netiesioginių mokesčių temomis, atsako į naudotojų klausimus.

Edgaras Džekčiorius