Draudžiamosios pajamos

Visos asmens pajamos ir kitos sumos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, neatsižvelgiant į mokėjimo šaltinius, yra:

 • Apdraustajam apskaičiuotas darbo užmokestis, ne mažesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalus valandinis atlygis arba minimalioji mėnesinė alga (MMA), perskaičiuota proporcingai dirbtam laikui;
 • Papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu apskaičiuoti apdraustajam už jo atliktą darbą (padidinti tarifiniai atlygiai, darbo užmokestis už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietoje laiką, kitos darbo apmokėjimo formos bei kitos su darbo santykiais susijusios išmokos);
 • Apdraustajam apskaičiuotas darbo užmokestis, susidedantis iš pareiginės algos, priedų, priemokų, apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą, už dalyvavimą projektinėje veikloje;
 • Priedai ir išeitinės išmokos;
 • Apskaičiuotos kompensacijos už kasmetines ir tikslines atostogas (išskyrus nėštumo, gimdymo, tėvystės atostogas ir atostogas vaikui prižiūrėti), apskaičiuotos piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, prastovos laiką;
 • Premijos, pašalpos ir kitos išmokos;
 • Kompensacijos ir kitos išmokos, gautos iš tarptautinės ar ES institucijos, jeigu nuo jų nebuvo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, pagal kuriuos šios išmokos yra mokamos;
 • Atlygis, premijos, pašalpos ir kitos išmokos, mokamos kriminalinės veiklos slaptajam dalyviui;
 • Mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, apskaičiuotos pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis;
 • Tantjemos;
 • Atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų ar kartu su tantjemomis.

Klausiate - atsakome

Darbas užsienio darbdaviams keliose valstybėse

2021-10-11 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kai nuolatinis Lietuvos gyventojas dirba keliems Estijos darbdaviams skirtingose valstybėse, kurios valstybės socialinės apsaugos teisės aktai turi būti taikomi gyventojui?

Bendrovė apmoka už darbuotojų maitinimą

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar turi būti apmokestinamos darbuotojų pajamos, jei darbdavys apmoka savo darbuotojų pietus?

Dividendų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-10-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinami nuolatinio Lietuvos gyventojo gauti dividendai iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Įrodymai dėl turto nenaudojimo ir pagaminimo datos, taikant investicinio projekto lengvatą

2021-09-29 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar pakanka rangovo patvirtinimo pagrindžiant ilgalaikio materialaus turto naujumą ir pagaminimo metus?