Draudžiamosios pajamos

Visos asmens pajamos ir kitos sumos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, neatsižvelgiant į mokėjimo šaltinius, yra:

 • Apdraustajam apskaičiuotas darbo užmokestis, ne mažesnis nei Vyriausybės patvirtintas minimalus valandinis atlygis arba minimalioji mėnesinė alga (MMA), perskaičiuota proporcingai dirbtam laikui;
 • Papildomi uždarbiai, bet kokiu būdu apskaičiuoti apdraustajam už jo atliktą darbą (padidinti tarifiniai atlygiai, darbo užmokestis už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietoje laiką, kitos darbo apmokėjimo formos bei kitos su darbo santykiais susijusios išmokos);
 • Apdraustajam apskaičiuotas darbo užmokestis, susidedantis iš pareiginės algos, priedų, priemokų, apmokėjimo už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą ir budėjimą, už dalyvavimą projektinėje veikloje;
 • Priedai ir išeitinės išmokos;
 • Apskaičiuotos kompensacijos už kasmetines ir tikslines atostogas (išskyrus nėštumo, gimdymo, tėvystės atostogas ir atostogas vaikui prižiūrėti), apskaičiuotos piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, prastovos laiką;
 • Premijos, pašalpos ir kitos išmokos;
 • Kompensacijos ir kitos išmokos, gautos iš tarptautinės ar ES institucijos, jeigu nuo jų nebuvo skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos pagal teisės aktus, pagal kuriuos šios išmokos yra mokamos;
 • Atlygis, premijos, pašalpos ir kitos išmokos, mokamos kriminalinės veiklos slaptajam dalyviui;
 • Mažųjų bendrijų vadovų, kurie nėra tų mažųjų bendrijų nariai, apskaičiuotos pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis;
 • Tantjemos;
 • Atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamas vietoj tantjemų ar kartu su tantjemomis.

Klausiate - atsakome

Įmokos už Mažosios bendrijos nario-vadovo investicinį gyvybės draudimą

prieš 10 val. Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar už Mažosios bendrijos (MB) narį-vadovą MB mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos bus laikomos jo pajamomis, gautomis natūra?

Nuomojamų patalpų įrangos remonto sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais

prieš 5 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip teisingai traktuoti nuomojamo turto remonto sąnaudas pelno mokesčio tikslais?

Palūkanų normos pagrindimas finansavimo sandoriuose

prieš 5 d. Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip įrodyti VMI, kad paskolos palūkanų rinkos kaina yra 9 proc.?

Vagystės traktavimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-09-13 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kaip įforminti Bendrovės turto vagystę apskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?