Dovanos, prizai, renginiai darbuotojams

Situacijos

Renginių darbuotojams traktavimas GPM, PM ir PVM tikslais

2020-03-12 Mokesčiai
M. Kučnerė

Bendrovei kyla mokestinės prievolės, kai ji savo darbuotojams organizuoja pramoginius renginius.

Dovanų darbuotojams mokestinis traktavimas

2020-03-09 Mokesčiai
M. Kučnerė

Bendrovė, netgi teikdama savo darbuotojams tik smulkias dovanas, turi nepamiršti keleto svarbių apmokestinimo niuansų

Darbuotojų dovanų, kurių vertė didesnė nei 200 Eur, apmokestinimas

2019-12-10 Mokesčiai
L. Šileikienė

Darbuotojui per kalendorinius metus įteiktų dovanų vertė, viršijanti 200 Eur, apmokestinama 20 proc. GPM ir VSD įmokomis

Darbuotojas ir jo šeimos nariai gavo nemokamai kino teatro bilietus

2019-03-08 Mokesčiai
E. Kalašinskas

Darbuotojui ir jo šeimos nariams darbdavio dovanotų bilietų vertė įstatymo numatytais atvejais neapmokestinama pajamų mokesčiu.