Dividendai ir paskirstytasis pelnas (PMĮ 32 str.)

Kaip pagal PMĮ nuostatas apmokestinami Lietuvos vienetui išmokami dividendai, užsienio vienetui iš Lietuvos vienetų išmokami dividendai bei Lietuvos vieneto iš užsienio vienetų gauti dividendai galite rasti ČIA