Dividendai

Situacijos

Pozityviųjų pajamų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-09-01 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosios pajamos iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų dividendų apmokestinimas ir deklaravimas

2020-05-06 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokios prievolės kyla Bendrovei, išmokėjusiai dividendus nenuolatiniam Lietuvos gyventojui?

Įstatinio kapitalo mažinimas, kai jis prieš tai buvo padidintas iš pelno ar kitų rezervų

2019-08-13 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Bendrovė planuoja išmokėti akcininkams sumas, kuriomis mažinamas įstatinis kapitalas. Ar šių sumų mokestiniam traktavimui turi įtakos aplinkybė, kad įstatinis kapitalas buvo didintas iš pelno ar kitų rezervų?

Akcininkui išmokėtų sumų mažinant įstatinį kapitalą apmokestinimas

2019-07-30 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar reikia apmokestinti GPM akcininkui išmokėtas sumas, kai jomis yra mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas?

El. seminarai ir video apžvalgos