Dienpinigių skaičiuoklė iki 2020 m.

Mokesčiai

Dienpinigių skaičiuoklė - tai skaičiuoklė, kuri skirta apskaičiuoti (pasitikrinti) darbuotojui, kuris vyksta į komandiruotę, mokėtinus dienpinigius.

Dienpinigiai apskaičiuojami už faktiškai komandiruotėje išbūtą laiką, įskaitant išvykimo ir grįžimo dienas. Jei komandiruotės metu darbuotojas vyksta į kelias užsienio valstybes, dienpinigiai turi būti mokami taikant tos valstybės normas, į kurią atvyko darbuotojas. Tuo atveju, jei komandiruotės tikslas yra viena valstybė, tuomet už visas komandiruotės dienas gali būti taikoma tikslo valstybės dienpinigių norma. Tokiu atveju, skaičiuoklėje turi būti įvedama tik tikslo valstybė bei komandiruotės pradžios, pabaigos datos.

Atkreipiame dėmesį, kad už tą komandiruotės dieną, kai vykstama į kelias valstybes, skaičiuojant mokėtinus dienpinigius skaičiuoklė taiko tos valstybės normą, kuri yra galutinė tos dienos atvykimo valstybė. 

Jei pateiktame valstybių sąraše nerandate reikiamos valstybės, rinkitės "Kitos".

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos dienpinigių mažinimas negali būti didesnis nei 50 % nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 patvirtintame sąraše nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių. Dienpinigių mažinimas turi būti numatytas kolektyvinėje ar darbo sutartyje.

Ši dienpinigių skaičiuoklė apskaičiuoja mokėtinus dienpinigius už vienoje komandiruotėje išbūtą laiką, todėl pateikiama preliminari GPM apmokestinama dienpinigių dalis. Vertinant kokia išmokėtų dienpinigių dalis apmokestinama GPM, turi būti atsižvelgiama į bendrą per visą mėnesį išmokamų dienpinigių sumą.

Kadangi vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, darbuotojui mokami dienpinigiai yra laikomi darbo užmokesčio dalimi, todėl pereinamuoju laikotarpiu 2019 metais išmokamas darbo užmokestis apskaičiuotas už 2018 metų gruodį ar pavėluotai išmokamas ankstesnių mėnesių darbo užmokestis apmokestinamas taikant 2018 metais, t.y. apskaičiavimo momentu galiojusį 15 % GPM tarifą. Nuo 2019 m. sausio mėn. apskaičiuotam ir išmokėtam darbo užmokesčiui taikomas 20 % GPM tarifas. Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio suma viršytų 120 VDU, tuomet šią ribą viršijančiai daliai taikomas 27 % GPM tarifas.

daily-allowance_288x192
EUR

%
EUR


Klausiate - atsakome

i.SAF pildymas, kai įsigyjamos prekės skirtos reprezentacijai

prieš 2 d. Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Pagal Pelno mokesčio ir PVM įstatymus dalis pirkimo PVM nuo reprezentacijai skirtų prekių ar paslaugų negali būti atskaitytas. Kaip PVM sąskaitos faktūros, kuriose yra tokios prekės ir paslaugos, turi būti įtrauktos į i.SAF registrus?

Infrastruktūros darbų išlaidų apskaita pagal VAS

prieš 2 d. Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip Bendrovė turi apskaityti nemokamai savivaldybei atliktų infrastruktūros darbų išlaidas?

Įstatinio kapitalo mažinimas išmokant akcininkui dalį lėšų

prieš 2 d. Mokesčiai
L. Šileikienė

Mažinant bendrovės iš akcininkų įnašų sudarytą įstatinį kapitalą ir išmokant akcininkams dalį lėšų, išmokėta suma nelaikoma akcininkų pajamomis.

Nepanaudoto daugiatipio kupono apmokestinimas PVM

prieš 4 d. Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kaip PVM prasme traktuojamas daugiatipis kuponas, kuris nebuvo panaudotas per nustatytą galiojimo laikotarpį?