Dienpinigių skaičiuoklė

Mokesčiai

Dienpinigių skaičiuoklė - tai skaičiuoklė, kuri skirta apskaičiuoti (pasitikrinti) darbuotojui, kuris vyksta į komandiruotę, mokėtinus dienpinigius.

Dienpinigiai apskaičiuojami už faktiškai komandiruotėje išbūtą laiką, įskaitant išvykimo ir grįžimo dienas. Jei komandiruotės metu darbuotojas vyksta į kelias užsienio valstybes, dienpinigiai turi būti mokami taikant tos valstybės normas, į kurią atvyko darbuotojas. Tuo atveju, jei komandiruotės tikslas yra viena valstybė, tuomet už visas komandiruotės dienas gali būti taikoma tikslo valstybės dienpinigių norma. Tokiu atveju, skaičiuoklėje turi būti įvedama tik tikslo valstybė bei komandiruotės pradžios, pabaigos datos.

Atkreipiame dėmesį, kad už tą komandiruotės dieną, kai vykstama į kelias valstybes, skaičiuojant mokėtinus dienpinigius skaičiuoklė taiko tos valstybės normą, kuri yra galutinė tos dienos atvykimo valstybė. 

Jei pateiktame valstybių sąraše nerandate reikiamos valstybės, rinkitės "Kitos".

Nuo 2018 m. liepos 1 dienos dienpinigių mažinimas negali būti didesnis nei 50 % nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 patvirtintame sąraše nustatytų maksimalių dienpinigių dydžių. Dienpinigių mažinimas turi būti numatytas kolektyvinėje ar darbo sutartyje.

Ši dienpinigių skaičiuoklė apskaičiuoja mokėtinus dienpinigius už vienoje komandiruotėje išbūtą laiką, todėl pateikiama preliminari GPM apmokestinama dienpinigių dalis. Vertinant kokia išmokėtų dienpinigių dalis apmokestinama GPM, turi būti atsižvelgiama į bendrą per visą mėnesį išmokamų dienpinigių sumą.

Kadangi vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis, darbuotojui mokami dienpinigiai yra laikomi darbo užmokesčio dalimi, todėl pereinamuoju laikotarpiu 2019 metais išmokamas darbo užmokestis apskaičiuotas už 2018 metų gruodį ar pavėluotai išmokamas ankstesnių mėnesių darbo užmokestis apmokestinamas taikant 2018 metais, t.y. apskaičiavimo momentu galiojusį 15 % GPM tarifą. Nuo 2019 m. sausio mėn. apskaičiuotam ir išmokėtam darbo užmokesčiui taikomas 20 % GPM tarifas. Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio suma viršytų 120 VDU, tuomet šią ribą viršijančiai daliai taikomas 27 % GPM tarifas.

daily-allowance_288x192
EUR

%
EUR


Klausiate - atsakome

Atsakomybė už važtaraščio pateikimą į i.VAZ, kai prekių gabenime dalyvauja daugiau nei du vienetai

prieš 19 val. Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kas atsakingas už važtaraščio pildymą bei jo pateikimą, kai prekių gabenime dalyvauja daugiau nei tik prekių pirkėjas ir pardavėjas?

Palūkanų sąnaudų atskaitymas, kai sutartys sudarytos iki 2018 m. gruodžio 31 d.

prieš 23 val. Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Kaip turi būti traktuojamos palūkanų sąnaudos pelno mokesčio tikslais, kai palūkanas numatančios paskolų sutartys buvo sudarytos iki 2018 m. gruodžio 31 d.?

Draudimo frančizės traktavimas pelno mokesčio tikslais

prieš 5 d. Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Dėl įvykusio draudiminio įvykio gaunama PVM sąskaita faktūra už frančizę turi būti vertinama skaičiuojant pelno mokestį.

Draudimo išmokos apmokestinimas ir registravimas apskaitoje

prieš 5 d. Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Draudimo bendrovės išmokėta išmoka yra neapmokestinamos pajamos, o sugadinto turto remonto sąnaudos - neleidžiami atskaitymai. Kaip apskaitoje turi būti registruojama išmokos dalis, viršijanti faktines remonto sąnaudas?