Deklaravimas

PVM mokestinis laikotarpis – kalendorinis mėnuo. Tačiau, jei visos PVM mokėtojo (išskyrus fizinį asmenį) pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300 000 eurų, toks PVM mokėtojas gali pateikti prašymą mokestiniu laikotarpiu laikyti kalendorinį ketvirtį. Tam reikia VMI pritarimo.

PVM deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 25 dienas po mokestinio laikotarpio pabaigos. Nuo 2018 m. sausio 1 d., PVM deklaracija ir kitos su šiuo mokesčiu susijusios formos turi būti teikiamos tik elektroniniu būdu per elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).

Naudojantis i.MAS sistemos posistemiu i.SAF, teikiama informacija apie visas gautas ir išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 20 dienų pasibaigus mokestiniam laikotarpiui. Taip pat turi būti pildoma bei VMI teikiama prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES šalis ataskaita (forma FR0564), jei PVM mokėtojas vykdo tokius sandorius. Pastaroji forma taip pat turi būti pateikta per EDS sistemą ne vėliau kaip iki 25 dienos mokestiniam laikotarpiui pasibaigus.

Jei apmokestinamasis asmuo vykdo prekybą tarp ES šalių, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus per 10 darbo dienų turi būti pildomi bei teikiami Muitinei statistiniai duomenys Intrastato sistemoje (IDAIS).


Klausiate - atsakome

Gamybos paslaugų, teikiamų užsienio apmokestinamajam asmeniui, apmokestinimas PVM

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokiu PVM tarifu yra apmokestinamos Lietuvos Bendrovių užsienio apmokestinamiesiems asmenims teikiamos gamybos paslaugos, kai produkcija yra gaminama iš kliento žaliavų?

PVM prievolės, kylančios įsigyjant prieigą prie internetinės informacinės platformos iš užsienio apmokestinamojo asmens

2021-06-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar Lietuvos Bendrovėms kyla prievolė apskaičiuoti atvirkštinį PVM, įsigyjant prieigą prie internetinės informacinės platformos iš užsienio apmokestinamojo asmens?

Siuntimo paslaugų, suteiktų neapmokestinamiesiems asmenims kitose ES valstybėse, deklaravimas OSS sistemoje

2021-05-12 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos Bendrovės galės pasinaudoti specialia „vieno langelio“ (angl. One Stop Shop, OSS) sistema, deklaruojant neapmokestinamiesiems asmenims kitose ES valstybėse suteiktas siuntimo paslaugas?

Iš ES gautų prekių deklaravimas UPS-2, i.SAF ir FR0600, kai PVM sąskaitą-faktūrą tiekėjas išrašo kitą ataskaitinį laikotarpį

2021-04-21 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kurio ataskaitinio laikotarpio Intrastato įvežimo ataskaitoje, i.SAF pirkimo PVM sąskaitų-faktūrų registre bei PVM deklaracijoje reikia deklaruoti iš ES gaunamas prekes, už kurias PVM sąskaita-faktūra gaunama tik kitą ataskaitinį laikotarpį?