Darbuotojų skaičiaus mažinimas: kaip atleisti be ginčų?

2020-06-09 Teisė
Atleidimas, išeitinės išmokos, procedūros
El. seminaro vedėjai
Vytautas Birmontas
Rūta Žukaitė

El. seminare buvo glaustai aptariama, kaip teisingai atsisveikinti su darbuotoju, mažinant darbuotojų skaičių: Kokį atleidimo pagrindą parinkti? Kokius įspėjimo terminus taikyti? Kokių procedūrų laikytis? Kaip užkirsti kelią potencialiems ginčams?


Pasikeitus situacijai rinkoje įmonės ieško būdų kaip optimizuoti veiklą ir mažinti patiriamas sąnaudas.
Dėl to gali būti mažinamas darbuotojų skaičius ir ieškoma sprendimų, kaip juos atleisti teisėtai ir teisingai.

El. seminare buvo aptartos svarbiausios praktinės taisyklės atsisveikinant su darbuotoju struktūrinių pertvarkymų (etatų mažinimo) metu:

  • kokie dokumentai turi būti parengti prieš pradedant atleidimo procedūras;
  • kas turi atsispindėti sprendime dėl etatų mažinimo;
  • kada apie numatomą atleidimą būtina informuoti valstybės institucijas;
  • kaip išsirinkti, kokius darbuotojus atleisti (atrankos, kuriuos darbuotojus atleisti, kriterijai);
  • įspėjimo parengimo taisyklės;
  • laisvų darbo vietų siūlymo pareiga;
  • nauji DK pakeitimai, įsigaliosiantys jau rugpjūčio 1 d. ir svarbūs atleidžiant darbuotojus be jų kaltės,
  • darbuotojų atleidimo įtaka subsidijų mokėjimui ir kt.