Buhalterinės apskaitos tvarkymo reikalavimai (PMĮ 57 str.)

Situacijos

Subsidijos darbo užmokesčiui įtaka pelno mokesčiui

2021-06-09 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar gauta subsidija darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti yra apmokestinamos pajamos?

Dalinio nuomos mokesčio kompensavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-15 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip pelno mokesčio tikslais traktuojama subsidija pagal priemonę „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“?

Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti apskaita ir traktavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-04 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip registruoti apskaitoje gautą subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas ir kaip ši subsidija traktuojama pelno mokesčio tikslais?

Subsidijos mikroįmonėms traktavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-03 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar pelno mokesčio tikslais pagal priemonę "Subsidijos mikroįmonėms" gauta subsidija turi būti pripažįstama pajamomis?

El. seminarai ir video apžvalgos

moteris ir diagrama
0:04:29