Bendrovės valdymas

Situacijos

Bendrovės valdybos nario keitimas

2019-02-12 Teisė
V. Birmontas

Procedūra keičiant bendrovės valdybos narį.

Arbitražinė išlyga

2019-02-06 Teisė
V. Birmontas

Šalys, sudarydamos sutartį, gali nustatyti arbitražinę išlygą.

Įgaliojimas ar prokūra?

2019-02-04 Teisė
V. Birmontas

Esminiai skirtumai, kurie padės nuspręsti, ką reikėtų pasirengti.

Taikos sutartis

2019-01-11 Teisė
V. Birmontas

Teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio sprendimo galią.