Bendrovės valdymas

Situacijos

Darbo tarybos narių rinkimai

2020-11-04 Teisė
R. Žukaitė

Ar gali darbo tarybos nariu būti profsąjungos pirmininkas ar antraeilėse pareigose dirbantis darbuotojas?

GPM deklaravimas nuo valdybos nariams (nuolatiniams ir nenuolatiniams gyventojams) išmokėtų tantjemų

2019-12-19 Mokesčiai
O. Boiko

Ar GPM deklaravimo prievolės skiriasi, kai tantjemos yra išmokamos nenuolatiniams Lietuvos gyventojams?

Audito komiteto narių atlygio traktavimas GPM ir VSD tikslais

2019-08-29 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar turi būti apmokestinamas GPM ir/ar VSD įmokomis Audito komiteto nariams mokamas atlygis?

Tantjemoms ir atlygiui už veiklą valdyboje taikomas GPM tarifas

2019-07-16 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Progresinio GPM tarifo taikymas tantjemų ir atlygio už veiklą valdyboje sumai viršijus nustatytą ribą.