Bendrovės reorganizavimas, atskyrimas, likvidavimas

Situacijos

Darbo sutarčių saugojimas

2021-05-05 Teisė
R. Žukaitė

Koks darbo sutarčių saugojimo terminas? Kur turi būti saugomos darbo sutartys, kai Bendrovei pradėta bankroto procedūra / likvidavimas?

Akcininkui perleidžiamo turto apmokestinimas bendrovės likvidavimo atveju

2021-04-07 Mokesčiai
V. Ligeikė

Kaip apmokestinamos akcininko pajamos, gavus likviduojamos bendrovės turtą?

Akcijų, įgytų antrinėje rinkoje, anuliavimas vieneto likvidavimo atveju

2020-10-19 Mokesčiai
V. Ligeikė

Vieneto dalyvio – gyventojo - turėtos akcijos, kurias jis buvo įsigijęs antrinėje rinkoje, vieneto likvidavimo atveju laikomos parduotomis atgal tam vienetui.

Įsipareigojimų registravimas apskaitoje esant Bendrovės atskyrimui

2020-04-27 Teisė
A. Skominas

Atskiriant bendroves, turtas, akcininkų nuosavybė ir įsipareigojimai apskaitoje turėtų būti užregistruoti pagal atskyrimo sąlygas

El. seminarai ir video apžvalgos