„Atvirkštinis“ apmokestinimas

1. Atvejai, kai pirkėjas privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

Pirkėjai privalo apskaičiuoti ir sumokėti PVM už šalies teritorijoje užsienio apmokestinamųjų asmenų tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas, kurios pagal PVMĮ:

 1. Yra PVM objektas, ir
 2. Nėra neapmokestinamos PVM, ir
 3. Nėra apmokestinamos taikant 0 % PVM tarifą

Prekių pirkėjas, jeigu jis yra PVM mokėtojas, taip pat privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM už jam šalies teritorijoje užsienio asmens, neįsikūrusio šalies teritorijoje, tiekiamas šias prekes:

 • Dujas, elektros energiją, šilumos ir vėsumos energiją;
 • Prekes, kurios buvo surenkamos ar instaliuojamos Lietuvoje;
 • Prekės tiekiamos PVMĮ 33-1 str. 3 d. nustatytomis sąlygomis (trikampė prekyba).

Jei Lietuvoje neįsikūręs užsienio asmuo vykdo Lietuvoje viršuje nenurodytą veiklą ir nėra įsiregistravęs PVM mokėtoju, pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo, privalo apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM už šias užsienio asmens tiekiamas prekes ir (arba) paslaugas. Ši nuostata netaikoma tuo atveju, jei pirkėjas yra užsienio asmuo, kuris neturi padalinio ir (arba) nėra registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje.

Jeigu pirkėjas yra PVM mokėtojas, už užsienio asmens šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas per mokestinį laikotarpį apskaičiuotas pardavimo PVM įtraukiamas į pirkėjo to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM. Šios apskaičiuotos pardavimo PVM sumos PVMĮ nustatyta tvarka gali būti pirkėjo atskaitytos kaip ir kitas pirkimo PVM.

Pažymėtina, jog užsienio asmenų išrašomuose apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas aukščiau minėtas prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, Lietuvos PVM nėra nurodomas.

2.  Atvejai, kai pirkėjas privalo išskaityti ir sumokėti PVM už jam tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas

PVM mokėtojas, kuriam išrašomas prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantis dokumentas, privalo išskaityti ir sumokėti į biudžetą:

 • PVM, apskaičiuotą už nuosavybės teisės objektus, perimtus kaip turtinis įnašas ar dėl kito PVM mokėtojo reorganizavimo;
 • PVM, apskaičiuotą už perduodamą pastato (statinio) esminį pagerinimą;
 • PVM, apskaičiuotą už statybos darbus, kaip jie apibrėžti LR statybos įstatymo 2 str. 90 d., t. y. apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas, kurio užsakymu atliekami statybos darbai;
 • PVM, apskaičiuotą už įsigytas prekes ar paslaugas iš prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo – PVM mokėtojo, kuriam teisme pradėta bankroto procedūra (bankrutuojančio ar bankrutavusio). Ši nuostata netaikoma PVM mokėtojomis įregistruotoms biudžetinėms įstaigoms;
 • kitais LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais apskaičiuotą PVM, kai PVM už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas išskaito ir sumoka į biudžetą šių prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), jeigu jis yra PVM mokėtojas (pvz., juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekas ir laužą, medieną).

Per mokestinį laikotarpį išskaitytos PVM sumos, kurias privalo sumokėti į biudžetą prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas (klientas), įtraukiamos į pirkėjo (kliento) to mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją kaip priklausantis mokėti į biudžetą PVM. Šios PVM sumos PVMĮ nustatyta tvarka gali būti pirkėjo (kliento) atskaitytos kaip ir kitas pirkimo PVM.


Naujienos


Klausiate - atsakome

PVM prievolės, kylančios įsigyjant konsultacines paslaugas iš ne ES valstybėje narėje įsikūrusio fizinio asmens

2021-03-09 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kokios PVM prievolės kyla Lietuvos Bendrovėms, įsigyjančioms konsultacines paslaugas iš fizinių asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje?

Elektronikos prekių, kurioms taikomas atvirkštinis PVM, apmokestinimo tvarka, jas sunaudojant remonto paslaugoms

2020-07-28 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Ar elektronikos prekių, kurioms taikomas atvirkštinis PVM, vertės turėtų būti įtrauktos į bendrą suteiktų remonto paslaugų vertę, ar turėtų būti nurodytos atskirai, pritaikant atvirkštinį PVM?

Atvirkštinio PVM apmokestinimo taikymas, kai išsimokėtinai įsigyjamas mobilusis telefonas

2020-07-20 Mokesčiai
E. Džekčiorius

Kada reikia apskaičiuoti ir sumokėti į valstybės biudžetą pardavimo PVM už išsimokėtinai įsigytą mobilųjį telefoną?

Subrangovo suteiktų statybos darbų apmokestinimas PVM

2020-05-28 Mokesčiai
A. Jablonskytė

Ar subrangovas turi taikyti atvirkštinį PVM pagal PVMĮ 96 str. už atliktus statybos darbus bendrovei, kuri yra ne PVM mokėtoja?