Atostogos

Situacijos

Sukauptų atostogų nurašymas praėjus 3 metams nuo įgytos teisės į atostogas

2021-07-21 Teisė
R. Žukaitė

Kokios yra darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos, jei darbuotojo teisė į sukaptas kasmetines atostogas prarasta?

Kasmetinių atostogų trukmė dirbant ne pilnu etatu

2021-07-19 Teisė
R. Žukaitė

Kokios trukmės kasmetines atostogas turi suteikti Bendrovė darbuotojui, jei darbuotojas dirba 2 dienas per mėnesį?

Išmokėti atostoginiai ir perkeltos atostogos

2021-07-06 Teisė
R. Žukaitė

Darbuotojui buvo išmokėti atostoginiai, tačiau dėl asmeninių priežasčių darbuotojas paprašė perkelti atostogas į kitus metus. Kokius sprendimus turėtų priimti Bendrovė, jei atostoginiai už perkeltas atostogas jau sumokėti?

Nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu gauto darbo užmokesčio apmokestinimas

2021-04-14 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Darbuotojoms mokamas darbo užmokestis už darbą nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu yra apmokestinamas socialinio draudimo įmokomis, kai tenkinamos tam tikros teisės aktų nuostatos.

Rezultatų nėra.