Atleidimo iš darbo skaičiuoklė

Teisė

Atleidimo iš darbo kompensacijos apskaičiavimo skaičiuoklė - tai skaičiuoklė, kuri skirta apskaičiuoti (pasitikrinti) darbuotojui išmokamą kompensaciją atleidimo iš darbo atveju priklausomai nuo atleidimo būdo / priežasčių. Kompensacijos skaičiavimas priklauso nuo darbo kodekso (DK) straipsnio, kuriuo vadovaujantis darbuotojas atleidžiamas.dismissal_288x288

Klausiate - atsakome

Apmokėjimas dirbant skirtingos trukmės pamainomis

prieš 1 d. Teisė
R. Žukaitė

Kaip kasmetinės atostogos turi būti apmokamos, kai darbuotojas dirba skirtingos trukmės pamainomis pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Atlygio dydžio nustatymas MB vadovui pagal civilinę paslaugų sutartį

2021-09-08 Teisė
E. Nedzinskaitė

Ar gali būti civilinėje (paslaugų) sutartyje su mažosios bendrijos vadovu (nariu) numatyti priedai prie sutarto atlygio pastoviosios dalies, kurie būtų skiriami atskiru MB nario sprendimu?

Viršvalandžių apmokėjimas dirbant pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą

2021-09-06 Teisė
V. Skirmantė

Kaip turi būti apmokami "vidiniai" viršvalandžiai dirbant pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Neatvykimai į darbą esant suminei darbo laiko apskaitai

2021-08-23 Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Ar neatvykimų dienos dėl neapmokamų atostogų, pravaikštų turi eliminuotis iš apskaitinio laikotarpio darbo laiko normos?