Atidėjinių pripažinimas ir apskaita

2021-02-08 Apskaita
19 VAS, atidėjiniai, finansinės ataskaitos
El. seminaro vedėjai
Darius Vaicekauskas

Atidėjiniai yra finansinės apskaitos sritis, kurioje daroma nemažai klaidų. El. seminare EY audito vyresnysis darbo grupės vadovas Darius Vaicekauskas nagrinės atidėjinių pripažinimo principus ir jų apskaitą.


Įmonėms rengiant metines finansines ataskaitas, aktualūs tampa nerutininiai apskaitos procesai ir apskaitiniai svarstymai, vienas iš jų – atidėjinių pripažinimas ir apskaita.
Atidėjiniai – neįprasti, specifiniai įsipareigojimai – vis dar išlieka finansinės apskaitos sritimi, kurioje daroma nemažai klaidų arba tiesiog neatsižvelgiama į svarbias įmonės veiklos ar verslo aplinkybes, galinčias turėti įtakos atidėjinių pripažinimui.
El. seminaro žiūrovai išgirs svarbiausias detales apie atidėjinius:

  • Atidėjinių pripažinimo principai;
  • Specifiniai atvejai, kada apskaitos standartai (tiek ir tarptautiniai, tiek ir nacionaliniai – verslo apskaitos standartai) leidžia pripažinti, o kada – draudžia pripažinti atidėjinius.
  • Dažniausiai daromos klaidos pripažįstant ir apskaitant atidėjinius.