Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita FR0528 (PMĮ 50 str.)

Kas pagal PMĮ nuostatas yra asocijuoti asmenys, kas yra "ištiestosios rankos principas", kokie yra kainodaros dokumentavimo reikalavimai galite rasti ČIA

Situacijos

FR0528 formos pildymas vertybinių popierių įsigijimo atveju

2020-06-24 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Kaip FR0528 turi būti deklaruojamos išvestinės finansinės priemonės, įsigytos iš grupės įmonės?

Prievolė teikti asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių ar ūkinių operacijų ataskaitą (FR0528)

2019-05-30 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Asocijuoti asmenys, vykdydami tarpusavio sandorius, turi įvertinti jų apimtis, siekdami nustatyti, ar jiems nekyla prievolės kartu su metine pelno mokesčio deklaracija pateikti ir FR0528.