Arnas Skominas

Advokato padėjėjas, EY Teisės paslaugų praktikos vyresnysis konsultantas

Arno specializacija – įmonių ir migracijos teisė, įmonių susijungimai ir įsigijimai.

Jis konsultuoja klientus dėl verslo struktūros pertvarkymo, struktūrizavimo, likvidavimo, įmonių reorganizavimo, skaidymo bei atskyrimo ir vienos valstybės ribas peržengiančių jungimų procedūrų. Arnas dirba su įmonių susijungimų ir įsigijimų sandoriais, atliekant teisinius patikrinimus (angl. due diligence), konsultuoja akcininkų teisių bei jų apsaugos įgyvendinimo klausimais ir įvairiais įmonių komercinės veiklos aspektais.

Arnas taip pat yra sukaupęs ilgametę patirtį darbuotojų mobilumo ir migracijos iš užsienio valstybių srityse. Esminiai darbo principai - sąžiningumas, profesionalumas, kokybiškumas bei operatyvumas.

Arnas yra aistringas teniso žaidėjas, kuris azartą, greitį ir ištvermę naudoja ir kasdieniniuose darbuose. Arno credo – „Arba gerai, arba nieko“ (lot. aut bene, aut nihil).

EY Vedlyje Arnas pristato aktualias verslui temas video apžvalgose bei el. seminaruose.

Susisiekite su Arnu

Arnas Skominas LinkedIn

 

Arnas Skominas