Apskaitos situacijų duomenų bazė

EY Vedlio „Premium“ klientai gali neribotai užduoti klausimus EY ekspertams ir naudotis Apskaitos situacijų duomenų baze. EY Vedlio Situacijų duomenų bazė yra nuolat pildoma, o šiuo metu joje rasite daugiau nei 1000 kasdienių ir specifinių situacijų, kurias komentuoja įvairių sričių EY ekspertai.

 

Kaip taip veikia?
 
  • Turėdami „Premium“ prenumeratos planą, Jūs galite neribotai naudotis Apskaitos situacijų duomenų baze – skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus;
  • Jeigu nerandate Jus dominančių atsakymų, galite užduoti savo klausimą;
  • Gavę Jūsų klausimą, mes jį peržiūrime bei perduodame EY ekspertams, kurie specializuojasi konkrečioje srityje ir gali išsamiai atsakyti;
  • Atsakymus talpiname Situacijų duomenų bazėje.
EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio Naudojimo taisyklėse.

 

Įsigykite „Premium“ prenumeratos planą ir užduokite klausimus EY ekspertams neribotai.
apskaita_mazas

Suminės darbo laiko apskaitos pagrindiniai taikymo principai

2020-11-25 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Koks yra pagrindinis suminės darbo laiko apskaitos taikymo principas?

Skolų už patalpų nuomą nurašymo įforminimas

2020-11-23 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Bendrovei nuomotojas nurašė dalį skolos už nuomą. Kokias dokumentais tai turėtų būti įfominta ir kokius įrašus reiktų užregistruoti apskaitoje?

Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo atskleidimas metinėse finansinėse ataskaitose pagal TFAS

2020-11-23 Apskaita
D. Vaicekauskas

Faktas, jog turtas yra naujas, savaime nėra pakankamas argumentas, jog nėra kitų šio turto nuvertėjimo požymių, todėl turto nuvertėjimo analizė neturėtų remtis vien tik turto naujumo veiksniu.

Dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti įtaka turto nuvertėjimo vertinimui

2020-11-18 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip turėtų būti vertinamos neamortizuotos dotacijos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, lyginant turto balansinę vertę su turto atsiperkamąja verte?

Metinių priedų darbuotojams kapitalizavimas pagal 16 TAS

2020-11-16 Apskaita
L. Šileikienė

Ar metiniai priedai darbuotojams, atliekantiems ilgalaikio turto pasigaminimo darbus, gali būti kapitalizuojami pagal 16 TAS?

Diskonto normos nustatymas turto nuvertėjimo testavimui

2020-11-09 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip nustatyti diskonto normą, kuri turėtų būti taikoma testuojant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą?

Savo sąskaita veikiančio subjekto bei agento veikla ir atlygis pagal 15 TFAS

2020-11-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kada Bendrovė yra traktuojama kaip agentas pagal 15 TFAS?

DK numatytų nepertraukiamų atostogų užtikrinimas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą

2020-11-02 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip užtikrinti 10 d.d. nepertraukiamas atostogas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą?

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko koregavimas

2020-10-28 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kada turi būti keičiamas ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas?

Atidėtasis pelno mokestis dėl atostoginių kaupinių

2020-10-26 Apskaita
L. Šileikienė

Kai dėl atostoginių kaupinių apskaičiuojant apskaitinį pelną sąnaudos įtraukiamos į vieną ataskaitinį laikotarpį, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną – į kitą, apskaitoje gali būti pripažįstamas atidėtojo pelno mokesčio turtas.

Apmokėjimas už darbą naktį ir per šventes

2020-10-21 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip apmokamas darbas naktį ir per šventes, jei darbuotojui darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal pastovaus darbo užmokesčio skaičiavimo taisykles?

Metinių priedų darbuotojams kapitalizavimas pagal 15 TFAS

2020-10-19 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal 15 TFAS gali būti kapitalizuojami metiniai priedai, priklausantys tik nuo pardavimų tikslų?

Kasmetinių atostogų suteikimo metodai taikant suminę darbo laiko apskaitą

2020-10-14 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kokie metodai gali būti taikomi suteikiant darbuotojams kasmetines atostogas?

Ilgalaikio turto pagerinimo kapitalizavimas pagal 16 TAS

2020-10-07 Apskaita
L. Šileikienė

Ar darbuotojų, atlikusių ilgalaikio turto naudingųjų savybių pagerinimą, darbo užmokestis gali būti kapitalizuojamas pagal 16 TAS?

Premijos už apyvartą apskaita pagal VAS

2020-10-05 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoma premija, gauta iš tiekėjo už įsigytų prekių kiekį?

Sutarties vykdymo išlaidų kapitalizavimas pagal 15 TFAS

2020-09-28 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal 15 TFAS gali būti kapitalizuojamos sutarties vykdymo išlaidos?