Apskaitos situacijų duomenų bazė

EY Vedlio planą įsigiję naudotojai gali užduoti klausimus EY ekspertams ir neribotai naudotis Apskaitos situacijų duomenų baze.

Kaip tai veikia?

  • Turėdami prieigą prie Apskaitos situacijų duomenų bazės, galite neribotai ja naudotis - skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus.
  • Neradę atsakymo, galite užduoti savo klausimą;
  • Klausimus perduodame EY ekspertams, kurie parengia atsakymus pagal jūsų pateiktą informaciją;
  • Atsakymus talpiname į Situacijų duomenų bazę. Visas situacijas grupuojame į tris sritis - mokesčius, apskaitą ir teisę.

EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio taisyklėse. 

Klausimus užduoti gali tik registruoti EY Vedlio naudotojai. Prisijunkite arba registruokitės ir išbandykite EY Vedlį nemokamai.
apskaita_mazas

Kelio remonto apskaita sodininkų bendrijoje

2021-05-19 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos sodininkų bendrijos suremontuoto kelio išlaidos?

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita ir vertinimas pelno mokesčio atžvilgiu

2021-05-05 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar Bendrovė turi sumažinti apgadinto automobilio vertę, jei gavusi draudiminę išmoką neplanuoja jo remontuoti?

Neatskaitomo PVM apskaita

2021-05-03 Apskaita
L. Šileikienė

Kokioms sąnaudoms apskaitoje turėtų būti priskirtas neatskaitomas PVM?

Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje

2021-04-14 Apskaita
L. Šileikienė

Kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?

Subsidijos elektromobiliui panaudojimo apskaita

2021-03-29 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitoma gauta subsidija elektromobiliui?

Konsignacijos sutarties pagrindu gautų prekių apskaita

2021-03-08 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos konsignaciniais pagrindais gautos prekės?

Atsargų priskyrimas paslaugų savikainai

2021-03-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip ir kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas nuvertėjus atsargoms

2021-02-22 Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsargų vertės sumažėjimo?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl beviltiškų skolų

2021-02-08 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar reikia finansinėje apskaitoje pripažinti atidėtojo pelno mokesčio turtą dėl atsiradusių beviltiškų skolų?

VDU apskaičiavimas darbuotojams, kuriems taikomas suminės darbo laiko apskaitos režimas

2021-01-13 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip apskaičiuoti atostoginius darbuotojams, dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą?

Interneto svetainės sukūrimo išlaidų traktavimas apskaitoje ir PM tikslais

2020-12-16 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar interneto svetainės sukūrimo išlaidos finansinėje apskaitoje turi būti pripažįstamos reklamos sąnaudomis ar nematerialiuoju turtu?

Lengvatinių INVEGA paskolos palūkanų traktavimas apskaitoje ir PMĮ atžvilgiu

2020-12-02 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Kaip turėtų būti traktuojamas INVEGA paskolos palūkanų skirtumas, susidaręs tarp rinkos palūkanų normos ir gautos palūkanų normos?

Turto nuvertėjimo nustatymas turto vienetų grupei

2020-12-02 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip atlikti turto nuvertėjimo testą, jei Bendrovėje ilgalaikio turto vienetų yra virš 2000?

Suminės darbo laiko apskaitos pagrindiniai taikymo principai

2020-11-25 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Koks yra pagrindinis suminės darbo laiko apskaitos taikymo principas?

Skolų už patalpų nuomą nurašymo įforminimas

2020-11-23 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Bendrovei nuomotojas nurašė dalį skolos už nuomą. Kokias dokumentais tai turėtų būti įfominta ir kokius įrašus reiktų užregistruoti apskaitoje?

Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo atskleidimas metinėse finansinėse ataskaitose pagal TFAS

2020-11-23 Apskaita
D. Vaicekauskas

Faktas, jog turtas yra naujas, savaime nėra pakankamas argumentas, jog nėra kitų šio turto nuvertėjimo požymių, todėl turto nuvertėjimo analizė neturėtų remtis vien tik turto naujumo veiksniu.