Apskaitos situacijų duomenų bazė

EY Vedlio planą įsigiję naudotojai gali užduoti klausimus EY ekspertams ir neribotai naudotis Apskaitos situacijų duomenų baze.

Kaip tai veikia?

  • Turėdami prieigą prie Apskaitos situacijų duomenų bazės, galite neribotai ja naudotis - skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus.
  • Neradę atsakymo, galite užduoti savo klausimą;
  • Klausimus perduodame EY ekspertams, kurie parengia atsakymus pagal jūsų pateiktą informaciją;
  • Atsakymus talpiname į Situacijų duomenų bazę. Visas situacijas grupuojame į tris sritis - mokesčius, apskaitą ir teisę.

EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio taisyklėse. 

Klausimus užduoti gali tik registruoti EY Vedlio naudotojai. Prisijunkite arba registruokitės ir išbandykite EY Vedlį nemokamai.
apskaita_mazas

Kasmetinių atostogų suteikimas dirbant pagal suminę dabo laiko apskaitą

prieš 1 val. Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Darbuotojui dalis kasmetinių atostogų suteikiama poilsio dienomis pagal grafiką. Kaip skaičiuojasi darbo ir poilsio laikas?

Darbo užmokesčio apskaičiavimas neįvykdžius darbo laiko normos

prieš 2 d. Teisė, Apskaita
V. Skirmantė

Kaip turi būti apskaičiuojamas darbo užmokestis, neįvykdžius darbo laiko normos pagal suminės darbo laiko apskaitos režimą?

Svarbiausi atostoginių apskaičiavimo aspektai taikant suminės darbo laiko apskaitos režimą

2021-07-28 Teisė, Apskaita
R. Žukaitė

Kokie svarbiausiai aspektai, į kuriuos reiktų atkreipti dėmesį apskaičiuojant VDU atostoginiams?

Išlaidų kompensavimo dokumentai

2021-07-07 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokiais apskaitos dokumentais Bendrovė turėtų įforminamti gautas išlaidų kompensacijos sumas?

Ilgalaikio materialaus turto 0 Eur likvidacinė vertė

2021-07-07 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal TFAS ilgalaikio materialaus turto likvidacinė vertė gali būti lygi nuliui?

Mokymosi išlaidų apskaita bei apmokestinimas GPM ir pelno mokesčiu

2021-06-21 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai reikėtų registruoti Bendrovės apmokėtas už darbuotojo mokymąsi sumas apskaitoje? Ar šios sumos apmokestinamos GPM ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimo pripažinimas perkainavus nekilnojamą turtą

2021-06-14 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius įrašus turėtų užregistruoti vidutinių įmonių statusą atitinkanti Bendrovė, perkainojus nekilnojamą turtą?

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka pelno mokesčio atžvilgiu

2021-06-14 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Kaip reikėtų vertinti JAV doleriais gautos paskolos valiutos pokytį pelno mokesčio atžvilgiu?

Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimas dėl apmokėtų mokymosi išlaidų

2021-06-09 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kokius įrašus turėtų užregistruoti vidutinių įmonių statusą atitinkanti Bendrovė, apmokėjusi su darbo santykiais nesusijusio gyventojo mokymosi išlaidas universitete?

Turizmo paslaugas parduodančios bendrovės pajamų apskaita

2021-06-02 Apskaita
L. Šileikienė

Kokius įrašus apskaitoje turėtų registruoti turizmo paslaugas parduodanti Bendrovė, taikanti maržos schemą?

Mokestinėje apskaitoje nudėvėto ilgalaikio turto remontas

2021-05-31 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomas naudingą tarnavimo laiką pailginantis nudėvėto ilgalaikio materialaus turto remontas?

Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti apskaita

2021-05-24 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitoma 2021 m. sausio mėn. gauta subsidija už 2020 m. lapkričio mėn. darbo užmokestį?

Kelio remonto apskaita sodininkų bendrijoje

2021-05-19 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip turėtų būti apskaitomos sodininkų bendrijos suremontuoto kelio išlaidos?

Ilgalaikio turto nuvertėjimo apskaita ir vertinimas pelno mokesčio atžvilgiu

2021-05-05 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Ar Bendrovė turi sumažinti apgadinto automobilio vertę, jei gavusi draudiminę išmoką neplanuoja jo remontuoti?

Neatskaitomo PVM apskaita

2021-05-03 Apskaita
L. Šileikienė

Kokioms sąnaudoms apskaitoje turėtų būti priskirtas neatskaitomas PVM?

Pajamų ir sąnaudų registravimas apskaitoje

2021-04-14 Apskaita
L. Šileikienė

Kada apskaitoje turėtų būti registruojama atliktų paslaugų savikaina?