Apskaitos situacijų duomenų bazė

EY Vedlio planą įsigiję naudotojai gali užduoti klausimus EY ekspertams ir neribotai naudotis Apskaitos situacijų duomenų baze.

Kaip tai veikia?

  • Turėdami prieigą prie Apskaitos situacijų duomenų bazės, galite neribotai ja naudotis - skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus.
  • Neradę atsakymo, galite užduoti savo klausimą;
  • Klausimus perduodame EY ekspertams, kurie parengia atsakymus pagal jūsų pateiktą informaciją;
  • Atsakymus talpiname į Situacijų duomenų bazę. Visas situacijas grupuojame į tris sritis - mokesčius, apskaitą ir teisę.

EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio taisyklėse. 

Klausimus užduoti gali tik registruoti EY Vedlio naudotojai. Prisijunkite arba registruokitės ir išbandykite EY Vedlį nemokamai.
apskaita_mazas

Suminės darbo laiko apskaitos darbo grafiko koregavimas susirgus darbuotojui

prieš 2 d. Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip reikia pakoreguoti darbo grafiką, jeigu susirgo darbuotojas?

Subsidijos mikroįmonėms panaudojimo registravimas apskaitoje

2020-09-09 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoje registruoti subsidijos mikroįmonėms panaudojimą?

Mokesčio už garantiją priskyrimas sąnaudoms pagal TFAS

2020-08-26 Apskaita
L. Šileikienė

Ar mokestis už suteiktą garantiją / laidavimą priskirtinas įprastinės veiklos ar finansinės veiklos sąnaudoms?

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų keitimas finansinėje apskaitoje

2020-08-20 Apskaita
L. Šileikienė

Ar galima finansinėje apskaitoje ilginti nusidėvėjimo normatyvus nuo metų pradžios, jei vadovybė sprendimą keisti ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiką priėmė rugpjūčio mėn.?

SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" dalies pildymas

2020-08-19 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Kokie duomenys yra teikiami SAF-T rinkmenos 4.3. "Mokėjimai" (Payments) dalyje?

Ilgalaikio turto vertės mažinimas gauta kompensacija

2020-08-17 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai apskaitoje registruoti įsigyto ilgalaikio turto vertę, jei dalis turto vertės bus kompensuota?

Subsidijų pripažinimas panaudotomis apskaitoje

2020-08-12 Apskaita
L. Šileikienė

Kada apskaitoje gautos subsidijos turėtų būti pripažįstamos kaip panaudotos?

Nebaigtos statybos duomenų įtraukimas į SAF-T rinkmeną

2020-08-10 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar SAF-T rinkmenos ilgalaikio turto dalyje turi būti pateikiama informacija apie nebaigtą statybą?

Prekės ženklo amortizacijos sąnaudų priskyrimas suteiktų paslaugų savikainai

2020-08-05 Apskaita
L. Šileikienė

Ar prekės ženklo amortizacija gali būti priskiriama valdymo bendrovės paslaugų savikainai?

SAF-T 4.4 „Prekių judėjimas“ dalies pildymas

2020-07-27 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Kokios ūkinės operacijos turi būti įtraukiamos į 4.4 „Prekių judėjimas“ (MovementOfGoods) dalį?

Prievolė sudaryti konsoliduotas finansines ataskaitas

2020-07-14 Apskaita
L. Šileikienė

Kokios bendrovės privalo parengti konsoliduotas finansines ataskaitas?

Avansinių apyskaitų duomenų teikimas SAF-T rinkmenoje

2020-07-08 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Ar reikia pateikti SAF-T rinkmenoje darbuotojo patirtas išlaidas, kurias bendrovė kompensuoja pagal pateiktus avansinių apyskaitų dokumentus ?

Subsidijos darbo užmokesčiui kompensuoti apskaita ir traktavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-04 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip registruoti apskaitoje gautą subsidiją darbo užmokesčiui už prastovas ir kaip ši subsidija traktuojama pelno mokesčio tikslais?

Subsidijos mikroįmonėms traktavimas pelno mokesčio atžvilgiu

2020-06-03 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Ar pelno mokesčio tikslais pagal priemonę "Subsidijos mikroįmonėms" gauta subsidija turi būti pripažįstama pajamomis?

Baudos ir rizikos dėl SAF-T rinkmenos nepateikimo

2020-06-02 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Nepateikus SAF-T rinkmenos, ar mokesčių administratoriui pateikus neteisingus duomenis, gresia ne tik administracinė bauda, tačiau kyla ir reputacijos praradimo rizika

Privalomų SAF-T rinkmenos elementų pildymas

2020-05-25 Mokesčiai, Apskaita
M. Pociūnienė

Praktikoje pasitaiko, kad bendrovės apskaitos sistemoje nekaupia tam tikrų duomenų ir neturi galimybės užpildyti privalomų SAF-T rinkmenos elementų. Atitinkamai, bendrovėms kyla klausimas, kaip teisingai parengti SAF-T rinkmeną tokiu atveju?