Apskaitos situacijų duomenų bazė

EY Vedlio planą įsigiję naudotojai gali užduoti klausimus EY ekspertams ir neribotai naudotis Apskaitos situacijų duomenų baze.

Kaip tai veikia?

  • Turėdami prieigą prie Apskaitos situacijų duomenų bazės, galite neribotai ja naudotis - skaityti kitoms bendrovėms kylančius klausimus, nagrinėti EY ekspertų parengtus atsakymus.
  • Neradę atsakymo, galite užduoti savo klausimą;
  • Klausimus perduodame EY ekspertams, kurie parengia atsakymus pagal jūsų pateiktą informaciją;
  • Atsakymus talpiname į Situacijų duomenų bazę. Visas situacijas grupuojame į tris sritis - mokesčius, apskaitą ir teisę.

EY ekspertai EY Vedlio teikiamų paslaugų apimtyje atsako į nesudėtingus klausimus ir rengdami atsakymą vadovaujasi tik jūsų suteikta informacija, kurios teisingumo netikrina. EY neatsako už suteiktos konsultacijos praktinį pritaikymą. Detaliai EY Vedlyje teikiamų atsakymų į klausimus nuostatos aprašytos EY Vedlio taisyklėse. 

Klausimus užduoti gali tik registruoti EY Vedlio naudotojai. Prisijunkite arba registruokitės ir išbandykite EY Vedlį nemokamai.
apskaita_mazas

Suminės darbo laiko apskaitos pagrindiniai taikymo principai

prieš 2 d. Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Koks yra pagrindinis suminės darbo laiko apskaitos taikymo principas?

Skolų už patalpų nuomą nurašymo įforminimas

prieš 4 d. Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Bendrovei nuomotojas nurašė dalį skolos už nuomą. Kokias dokumentais tai turėtų būti įfominta ir kokius įrašus reiktų užregistruoti apskaitoje?

Ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo atskleidimas metinėse finansinėse ataskaitose pagal TFAS

prieš 4 d. Apskaita
D. Vaicekauskas

Faktas, jog turtas yra naujas, savaime nėra pakankamas argumentas, jog nėra kitų šio turto nuvertėjimo požymių, todėl turto nuvertėjimo analizė neturėtų remtis vien tik turto naujumo veiksniu.

Dotacijų ilgalaikiam turtui įsigyti įtaka turto nuvertėjimo vertinimui

2020-11-18 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip turėtų būti vertinamos neamortizuotos dotacijos, skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti, lyginant turto balansinę vertę su turto atsiperkamąja verte?

Metinių priedų darbuotojams kapitalizavimas pagal 16 TAS

2020-11-16 Apskaita
L. Šileikienė

Ar metiniai priedai darbuotojams, atliekantiems ilgalaikio turto pasigaminimo darbus, gali būti kapitalizuojami pagal 16 TAS?

Diskonto normos nustatymas turto nuvertėjimo testavimui

2020-11-09 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kaip nustatyti diskonto normą, kuri turėtų būti taikoma testuojant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuvertėjimą?

Savo sąskaita veikiančio subjekto bei agento veikla ir atlygis pagal 15 TFAS

2020-11-04 Apskaita
L. Šileikienė

Kada Bendrovė yra traktuojama kaip agentas pagal 15 TFAS?

DK numatytų nepertraukiamų atostogų užtikrinimas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą

2020-11-02 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip užtikrinti 10 d.d. nepertraukiamas atostogas dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą?

Ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko koregavimas

2020-10-28 Apskaita
D. Vaicekauskas

Kada turi būti keičiamas ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas?

Atidėtasis pelno mokestis dėl atostoginių kaupinių

2020-10-26 Apskaita
L. Šileikienė

Kai dėl atostoginių kaupinių apskaičiuojant apskaitinį pelną sąnaudos įtraukiamos į vieną ataskaitinį laikotarpį, o apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną – į kitą, apskaitoje gali būti pripažįstamas atidėtas pelno mokestis ir atidėto mokesčio turtas.

Apmokėjimas už darbą naktį ir per šventes

2020-10-21 Teisė, Apskaita
M. Veržbickij

Kaip apmokamas darbas naktį ir per šventes, jei darbuotojui darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal pastovaus darbo užmokesčio skaičiavimo taisykles?

Metinių priedų darbuotojams kapitalizavimas pagal 15 TFAS

2020-10-19 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal 15 TFAS gali būti kapitalizuojami metiniai priedai, priklausantys tik nuo pardavimų tikslų?

Ilgalaikio turto pagerinimo kapitalizavimas pagal 16 TAS

2020-10-07 Apskaita
L. Šileikienė

Ar darbuotojų, atlikusių ilgalaikio turto naudingųjų savybių pagerinimą, darbo užmokestis gali būti kapitalizuojamas pagal 16 TAS?

Premijos už apyvartą apskaita pagal VAS

2020-10-05 Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoma premija, gauta iš tiekėjo už įsigytų prekių kiekį?

Sutarties vykdymo išlaidų kapitalizavimas pagal 15 TFAS

2020-09-28 Apskaita
L. Šileikienė

Ar pagal 15 TFAS gali būti kapitalizuojamos sutarties vykdymo išlaidos?

Subsidijos mikroįmonėms panaudojimo registravimas apskaitoje

2020-09-09 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip apskaitoje registruoti subsidijos mikroįmonėms panaudojimą?