Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas

Apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, nuo kurių turi būti sumokamas GPM, gyventojas iš gautų pajamų gali atimti patirtas tam tikras su pajamų uždirbimu susijusias išlaidas ir kitas įstatyme numatytas sumas.

Apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos:

GPM apmokestinamosios pajamos

Atkreiptinas dėmesys, kad apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas leidžiamos atimti sumos gali priklausyti nuo gautų pajamų rūšies ir (ar) sumos, patirtų išlaidų rūšies ir (ar) sumos bei nuo kitų aplinkybių.


Klausiate - atsakome

Mokymosi išlaidų apskaita bei apmokestinimas GPM ir pelno mokesčiu

2021-06-21 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai reikėtų registruoti Bendrovės apmokėtas už darbuotojo mokymąsi sumas apskaitoje? Ar šios sumos apmokestinamos GPM ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Darbuotojams suteiktos naudos apmokestinimo ypatumai

2021-06-07 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinama kompensacija darbuotojams už individualiai jiems pritaikytų akinių įsigijimą darbo funkcijoms atlikti?

Komandiruotiems darbuotojams mokamų dienpinigių apmokestinimo ypatumai

2021-05-26 Mokesčiai, Teisė
S. Pocevičiūtė

Ar dienpinigiai turi būti apmokestinami, kai komandiruotė trunka ilgiau nei 183 dienas?

Subsidijų / dotacijų už kultūros paveldo objektu laikomo NT atnaujinimą apmokestinimas

2021-04-28 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Nuolatinis Lietuvos gyventojas įsigijo nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, kuris yra laikomas kultūros paveldo objektu.