Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas

Apskaičiuodamas apmokestinamąsias pajamas, nuo kurių turi būti sumokamas GPM, gyventojas iš gautų pajamų gali atimti patirtas tam tikras su pajamų uždirbimu susijusias išlaidas ir kitas įstatyme numatytas sumas.

Apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos:

GPM apmokestinamosios pajamos

Atkreiptinas dėmesys, kad apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas leidžiamos atimti sumos gali priklausyti nuo gautų pajamų rūšies ir (ar) sumos, patirtų išlaidų rūšies ir (ar) sumos bei nuo kitų aplinkybių.


Klausiate - atsakome

Dovanų kupono apmokestinimas GPM

2021-09-13 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kokiais atvejais iš su darbo santykiais susijusio asmens gauta dovana pripažįstama apmokestinamomis pajamomis, gautomis natūra?

Pozityviųjų pajamų, gautų iš kontroliuojamo užsienio vieneto, apmokestinimas

2021-09-01 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip apmokestinamos nuolatinio Lietuvos gyventojo pozityviosios pajamos iš kontroliuojamo užsienio vieneto, kuris įregistruotas tikslinėje teritorijoje?

Darbuotojo naudai mokamų gyvybės draudimo įmokų pripažinimas pajamomis, gautomis natūra

2021-07-12 Mokesčiai
A. Laugalytė

Ar darbuotojo naudai mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos yra pripažįstamos darbuotojo pajamomis, gautomis natūra?

Mokymosi išlaidų apskaita bei apmokestinimas GPM ir pelno mokesčiu

2021-06-21 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai reikėtų registruoti Bendrovės apmokėtas už darbuotojo mokymąsi sumas apskaitoje? Ar šios sumos apmokestinamos GPM ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?