Apmokestinamasis pelnas

Pajamų klasifikavimas pelno mokesčio tikslais:

Pajamų klasifikavimas

Sąnaudų klasifikavimas pelno mokesčio tikslais:

Sąnaudų klasifikavimas

Lietuvos apmokestinamojo vieneto mokesčio bazė:

  • visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos.
  • Iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir PMĮ nustatytus ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, gaunamas apmokestinamasis pelnas, nuo kurio skaičiuojamas pelno mokestis.

Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas:

Apmokestinamasis pelnas

Apskaičiuojant pelno mokestį, neatsižvelgiama į darinį ar kelis darinius, kurių nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų – gauti mokestinės naudos, ir todėl jie laikomi apsimestiniais, atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys gali apimti daugiau negu vieną etapą ar dalį. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais, jeigu jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.


Klausiate - atsakome

Darbuotojo naudai mokamų gyvybės draudimo įmokų pripažinimas pajamomis, gautomis natūra

2021-07-12 Mokesčiai
A. Laugalytė

Ar darbuotojo naudai mokamos investicinio gyvybės draudimo įmokos yra pripažįstamos darbuotojo pajamomis, gautomis natūra?

Mokymosi išlaidų apskaita bei apmokestinimas GPM ir pelno mokesčiu

2021-06-21 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai reikėtų registruoti Bendrovės apmokėtas už darbuotojo mokymąsi sumas apskaitoje? Ar šios sumos apmokestinamos GPM ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka pelno mokesčio atžvilgiu

2021-06-14 Mokesčiai, Apskaita
G. Minkevičiūtė

Kaip reikėtų vertinti JAV doleriais gautos paskolos valiutos pokytį pelno mokesčio atžvilgiu?

Subsidijos darbo užmokesčiui įtaka pelno mokesčiui

2021-06-09 Mokesčiai
G. Minkevičiūtė

Ar gauta subsidija darbo užmokesčio sąnaudoms kompensuoti yra apmokestinamos pajamos?