Apmokestinamasis pelnas

Pajamų klasifikavimas pelno mokesčio tikslais:

Pajamų klasifikavimas

Sąnaudų klasifikavimas pelno mokesčio tikslais:

Sąnaudų klasifikavimas

Lietuvos apmokestinamojo vieneto mokesčio bazė:

  • visos Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse uždirbtos pajamos.
  • Iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir PMĮ nustatytus ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, gaunamas apmokestinamasis pelnas, nuo kurio skaičiuojamas pelno mokestis.

Apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas:

Apmokestinamasis pelnas

Apskaičiuojant pelno mokestį, neatsižvelgiama į darinį ar kelis darinius, kurių nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų – gauti mokestinės naudos, ir todėl jie laikomi apsimestiniais, atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys gali apimti daugiau negu vieną etapą ar dalį. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais, jeigu jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.


Klausiate - atsakome

Kuro išlaidų traktavimas pelno mokesčio tikslais

2021-09-22 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Ar kuro išlaidos gali būti laikomos leidžiamais atskaitymais pagal LR pelno mokesčio įstatymą, jei automobilis naudojamas Bendrovės pajamoms uždirbti, tačiau nėra nuomojamas ar naudojamas pagal panaudos sutartį?

Nuomojamų patalpų įrangos remonto sąnaudų traktavimas pelno mokesčio tikslais

2021-09-15 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kaip teisingai traktuoti nuomojamo turto remonto sąnaudas pelno mokesčio tikslais?

Vagystės traktavimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje

2021-09-13 Mokesčiai, Apskaita
J. Bagdonaitė

Kaip įforminti Bendrovės turto vagystę apskaitoje? Ar tai bus leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Beviltiškų skolų pripažinimas leidžiamais atskaitymais skolininko bankroto atveju

2021-08-30 Mokesčiai
J. Bagdonaitė

Kokius dokumentus privalo turėti Bendrovė, siekdama pripažinti beviltiškas skolas leidžiamais atskaitymais skolininko bankroto atveju?