Apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, apskaičiuodamas savo apmokestinamąsias pajamas, iš pajamų gali atimti:

 1. savo, sutuoktinio, nepilnamečių vaikų arba pilnamečių neįgaliųjų vaikų naudai sumokėtas gyvybės draudimo įmokas;
 2. savo, sutuoktinio, iki 18 metų arba pilnamečių neįgaliųjų vaikų naudai sumokėtas pensijų įmokas į pensijų fondus;
 3. pensijų įmokas į pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
 4.  profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programą, kurią baigus įgyjama atitinkama kvalifikacija, formaliojo profesinio mokymo programos modulį, kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija (kompetencijos), ir (ar) už studijas, kurias baigus įgyjama aukštojo mokslo kvalifikacija, nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie mokosi ar studijuoja, sumokėtas sumas. Jei už profesinį mokymą sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis;
 5. palūkanas už vieną iki 2009 m. sausio 1 d. paimtą kreditą gyvenamajam būstui įsigyti ar statyti;
 6. sumas, sumokėtas už savo ar sutuoktinio naudai:
  • atliktus pastatų ir kitų statinių apdailos ir bet kokio remonto, išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą), darbus;
  • suteiktas lengvųjų automobilių remonto paslaugas;
  • nepilnamečių vaikų priežiūros paslaugas.

Bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 proc. visų gyventojo apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 %, 20 % ar 32 % pajamų mokesčio tarifas, sumos. Taip pat, bendra atimama metinė suma už:

 • 1 – 3 punktuose nurodytas išlaidas negali viršyti 1 500 EUR;
 • 6 punkte nurodytas išlaidas negali viršyti 2 000 EUR.

Išlaidos atimamos tik iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų apskaičiuojant pajamų mokestį už mokestinį laikotarpį pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.


Klausiate - atsakome

Mokymosi išlaidų apskaita bei apmokestinimas GPM ir pelno mokesčiu

2021-06-21 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Kaip teisingai reikėtų registruoti Bendrovės apmokėtas už darbuotojo mokymąsi sumas apskaitoje? Ar šios sumos apmokestinamos GPM ir yra leidžiami atskaitymai pelno mokesčio atžvilgiu?

Mokesčių lengvatos už studijų įmoką taikymas

2021-03-22 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip taikoma mokesčių lengvata nuolatiniams Lietuvos gyventojams, sumokėjusiems už studijas?

Lengvatos už studijų įmoką taikymas

2020-06-04 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kas gali pasinaudoti lengvata už sumokėtas studijas?

Progresinio GPM tarifo taikymas ne darbo užmokesčio pajamoms

2020-05-28 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Kaip taikomas progresinis GPM tarifas kitoms, ne darbo užmokesčio pajamoms?