Akcininkų teisės ir pareigos

Situacijos

Įgaliojimas ar prokūra?

2019-02-04 Teisė
V. Birmontas

Esminiai skirtumai, kurie padės nuspręsti, ką reikėtų pasirengti.

Akcininko atsakomybė dėl sprendimo išmokėti dividendus

2019-02-01 Teisė
V. Birmontas

Nemokios įmonės akcininkai priėmė sprendimą išmokėti dividendus.

Dalyvavimas akcininkų susirinkime

2019-01-14 Teisė
V. Birmontas

Bendrovės akcininkai ne visada gali fiziškai dalyvauti akcininkų susirinkimuose, todėl įstatymas numato ir kitus, balsavimo akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, būdus.

Taikos sutartis

2019-01-11 Teisė
V. Birmontas

Teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio sprendimo galią.