Akcininkų nuosavybė

Situacijos

Perkainojimo rezervo panaudojimas pagal 8 VAS "Nuosavas kapitalas"

2020-01-09 Apskaita
L. Šileikienė

8 VAS "Nuosavas kapitalas" pateikia baigtinį perkainojimo rezervo panaudojimo sąrašą.

Naujos akcijų emisijos ir išlaidų apskaita ir apmokestinimas

2020-01-02 Mokesčiai, Apskaita
L. Šileikienė

Jeigu, išleidžiant naują akcinės bendrovės akcijų emisiją, yra išlaidų, kurios tiesiogiai gali būti priskirtos šių akcijų išleidimui, tai akcijų priedai apskaitoje registruojami atėmus šias išlaidas

Įstatinio kapitalo mažinimas, kai jis prieš tai buvo padidintas iš pelno ar kitų rezervų

2019-08-13 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Bendrovė planuoja išmokėti akcininkams sumas, kuriomis mažinamas įstatinis kapitalas. Ar šių sumų mokestiniam traktavimui turi įtakos aplinkybė, kad įstatinis kapitalas buvo didintas iš pelno ar kitų rezervų?

Akcininkui išmokėtų sumų mažinant įstatinį kapitalą apmokestinimas

2019-07-30 Mokesčiai
R. Gaižauskienė

Ar reikia apmokestinti GPM akcininkui išmokėtas sumas, kai jomis yra mažinamas bendrovės įstatinis kapitalas?