Akcininkų nuosavybė

Situacijos

Neatlygintinai perduodamos akcijos kaip atlygis už pasiektus rezultatus

2021-03-08 Mokesčiai
S. Pocevičiūtė

Ar kyla mokestinės prievolės, kai papildomai išleistos Bendrovės akcijos suteikiamos neatlygintinai Bendrovės direktoriui?

Fizinio asmens nuosavybės teise valdomų akcijų pardavimo pajamos

2021-02-14 Mokesčiai, Teisė
L. Šileikienė

Ar fizinio asmens nuosavybės teise valdomų Bendrovės akcijų pardavimas turės įtakos Bendrovės nuosavam kapitalui?

GPM prievolės dėl Bendrovės akcijų dovanojimo valdybos nariui

2020-01-30 Mokesčiai
M. Kučnerė

Bendrovės akcininkai nori akcijų dovanojimo sutartimi valdybos nariui neatlygintinai dovanoti dalį bendrovės akcijų. Kokias GPM prievoles tai sukeltų?

Įstatinio kapitalo mažinimas išmokant akcininkui dalį lėšų

2020-01-23 Mokesčiai, Teisė
L. Šileikienė

Mažinant bendrovės iš akcininkų įnašų sudarytą įstatinį kapitalą ir išmokant akcininkams dalį lėšų, išmokėta suma nelaikoma akcininkų pajamomis.

El. seminarai ir video apžvalgos